Mu Nam Bắc - Season 6.15 Custom | Webzen
OPEN BETA ALPHA TEST
Phiên Bản : Season 6.15 Custom | Webzen Bán Miễn Phí Tất Cả Item Bằng Zen Để Thử Nghiệm
EXP : 9999x - Tỉ Lệ Drop: 25% Tạo tài khoản mới : 100tr Wcoin
RESET 20 LẦN/NGÀY Kết Thúc Thời Gian Alpha Test Sẽ Xóa Toàn Bộ Nhân Vật
Tạo Nhân Vật Mới : 400 Level / 0 Reset / 20.000 Point / 2 Tỷ Zen Tạo Nhân Vật Mới : 400 Level / 10 Reset / 65.000 Point / 2 tỷ Zen
Item Custom - Wing Custom - Pet Mun Thời Gian Mở Alpha Test : 12h00 Ngày 17/07/2021
Thời gian Open Beta : 19h00 19/07/2021 Thời gian kết thúc Test : 23h ngày 18/07/2021
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin
1
2
3
4
Công Thành Chiến Không Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Cách Tham Gia
Huyết Lâu All-Sub 2 Tiếng / 1 Lần | Kể từ 0h00 Các Loại Ngọc 400 quái vật Blood cấp 8 rơi 1 ngọc

Quảng Trường Qủy All-Sub 2 Tiếng / 1 Lần | Kể từ 0h00 Các Loại Ngọc 400 quái vật Devil cấp 7 rơi 1 ngọc

Hỗn Nguyên Lâu All-Sub 2 Tiếng / 1 Lần | Kể từ 0h00 Các Loại Ngọc Mua vé Tại Bar Lorencia

Bạch Long Điện All-Sub 7:00 | 5:00 | 19:00 Ngọc Mua vé Tại Xshop

Nhện Raklion All-Sub 6 Tiếng Hồi Sinh 1 Lần Item 400 2 Raklion 2

Hỏi Xoáy Đáp Xoay All-Sub 1:10 | 4:10 | 8:10 | 12:10 | 17:10 | 22:10 Wcoin Mọi Nơi

TvT Event All-Sub 0:40 | 3:40 | 5:40 | 7:40 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 18:40 | 21:40 Wcoin LorenCia

Sự Kiện Qủy Xương All-Sub 0:5 | 4:05 | 8:05 | 12:05 | 16:05 | 20:05 Các Loại Ngọc LorenCia

Rồng Đỏ All-Sub 0:15 | 4:15 | 8:15 | 12:15 | 16:15 | 20:15 Ngọc Tâm Linh Lorencia,Noria,Davias

Boss Vàng All-Sub 0:00 | 4:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 Box 1-2-3-4-5, Wcoin Lorencia

Phù Thủy Trắng All-Sub 0:50 | 4:50 | 8:50 | 12:50 | 16:50 | 20:50 Nhẫn phù thủy - Ngọc Ước Nguyện Lorencia,Noria,Davias

Event Năm Mới All-Sub 2:05 | 6:05 | 10:05 | 14:05 | 18:05 | 22:05 Các Loại Ngọc LorenCia

Sự Kiện Thỏ Ngọc All-Sub 2:15 | 6:15 | 10:15 | 14:15 | 18:15 | 22:15 Các Loại Ngọc Atlan

Sự Kiện Mùa Hè All-Sub 2:25 | 6:25 | 10:25 | 14:25 | 18:25 | 22:25 Các Loại Ngọc Lottower

Sự Kiện Giáng Sinh All-Sub 2:50 | 6:50 | 10:50 | 14:50 | 18:50 | 22:50 Các Loại Ngọc Lorencia

Sự Kiện Medusa All-Sub 09:35 | 21:35 1:00 | 5:00 | 9:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 SwamrOfPear)

Sự Kiện Siêu Boss All-Sub 1:30 | 5:30 | 10:30 | 15:30 | 20:30 Vũ Khí + 380 + Đồ thần Lorencia

Sự Kiện KunDun All-Sub 0:00 Đồ thần Kalima7